םייח לעב את

עדימ םהילע לבקל ידכ םינורבאה לע ץחל

קרום התא ריבוזומים ורשת אנדופלאסמטית גופיף גולג'י גופיף גולג'י ציטוסקלטון מיטוכונדריה מיטוכונדריה תעלה-ערוץ ציטופלאסמה ציטופלאסמה גרעין