חמצ את

עדימ םהילע לבקל ידכ םינורבאה לע ץחל

ציטוסקלטון כלורופלאסט מיטוכונדריה מיטוכונדריה מיטוכונדריה מיטוכונדריה כלורופלאסט כלורופלאסט כלורופלאסט כלורופלאסט כלורופלאסט ציטוסקלטון ציטוסקלטון גרעין גרעינון גופיף גולג'י ריבוזומים על רשת אנדופלסמטית דופן התא קרום התא ציטופלזמה חלולית חלולית