שיווי משקל (הכנת מובייל)חומר רקע
הגרביטציה (כוח הכובד)
כוח משיכת כדור הארץ הפועל על גופים שנמצאים בסביבתו. כוח זה מקנה לגופים משקל.
שיווי משקל ומרכז הכובד
שיווי משקל - מוגדר כמצב פיזיקלי שבו כל הכוחות הפועלים על גוף מאוזנים על ידי כוחות מנוגדים.
מרכז הכובד - או מרכז המסה, הנה נקודה קבועה בתוך גוף שדרכה עובר הכוח הפועל על הגוף עקב משיכת כדור הארץ, ללא תלות במצב של הגוף.

מטרה - הכנת מובייל

כלים וחומרים
1. חוט ברזל קשיח הניתן לכיפוף ידני (30 ס"מ X 3)2. גליל חוט רקמה3. פלייר עם שפיץ4. שדכן5. סיכות לשדכן6. בריסטולים בצבעים שונים7. דבק לבן8. מספריים

9. מחטיםפעילות
1. הילדים יכינו כ- 6 צורות תלת מימדיות ודו מימדיות מעוטרות
2. מכל תיל יש ליצור קשת קטנה שבמרכזה טבעת. הטבעת תתקבל על ידי אחיזת החוט במרכזו באמצעות הפלייר וכיפוף שני קצוות החוט בהצלבה (ראה שרטוט).
3. בקצוות הקשת יש לכופף שתי לולאות קטנות
4. בעזרת מחט מנקבים חור בכל אחת מן הצורות ומשחילים חוט באורך של כ- 20 ס"מ. קושרים את החוט בקצהו.
5. את שלושת הקשתות שיצר כל ילד יש לחבר בחוט זו לזו דרך הטבעות המרכזיות או הצדדיות (ראה שרטוט)
6. את הצורות מחברים באורכי חוט שונים כך שיתאזנו זו מול זו.

חומר למחשבה

מה קורה כאשר צורה אחת יותר כבדה, האם נדרש לקצר או להאריך את החוט הקושר אותה? מה הקשר למרכז הכובד?